سوالات کنکور انسانی  اردیبهشت 1403 و کنکور فرهنگیان 1403
دانلود دفترچه سوالات
سوالات کنکور ریاضی اردیبهشت 1403 و کنکور فرهنگیان 1403
دانلود دفترچه سوالات  
سوالات کنکور هنر اردیبهشت 1403 و کنکور فرهنگیان 1403
دانلود دفترچه سوالات
سوالات کنکور تجربی اردیبهشت 1403 و کنکور فرهنگیان 1403
دانلود دفترچه سوالات 

پاسخ تشریحی کنکور تجربی اردیبهشت 1403 

ریاضی
پاسخ تشریحی

 پاسخ ویدئویی
زیست شناسی
پاسخ تشریحی

پاسخ ویدئویی
فیزیک
  پاسخ تشریحی

پاسخ ویدئویی
شیمی  
پاسخ تشریحی

 پاسخ ویدئویی
زمین شناسی
پاسخ تشریحی

تعلیم و تربیت اسلامی پاسخ تشریحی


هوش و استعداد معلمی پاسخ تشریحی

پاسخ ویدئویی

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی اردیبهشت  1403

ریاضیات پاسخ تشریحی

پاسخ ویدئویی
فیزیک پاسخ تشریحی

پاسخ ویدئویی
شیمی پاسخ تشریحی

پاسخ ویدئویی
تعلیم و تربیت اسلامی پاسخ تشریحی
هوش و استعداد معلمی پاسخ تشریحی

پاسخ ویدیویی


پاسخ تشریحی کنکور انسانی اردیبهشت 1403

ریاضی
پاسخ تشریحی

 پاسخ ویدیویی
اقتصاد
پاسخ تشریحی

پاسخ ویدیویی
ادبیات اختصاصی  
پاسخ تشریحی


پاسخ ویدیویی
عربی اختصاصی
پاسخ تشریحی


پاسخ ویدیویی
تاریخ 
پاسخ تشریحی

جغرافیا     
پاسخ تشریحی
علوم اجتماعی
پاسخ تشریحی

فلسفه و منطق
پاسخ تشریحی


پاسخ ویدیویی
روانشناسی
پاسخ تشریحی

پاسخ ویدیویی
تعلیم و تربیت اسلامی
پاسخ تشریحی


هوش و استعداد معلمی پاسخ تشریحی


 

 

پاسخ تشریحی کنکور هنر اردیبهشت 1403

درک عمومی هنر
پاسخ تشریحی درک عمومی هنر
درک عمومی ریاضی فیزیک
پاسخ تشریحی

پاسخ ویدیویی
خلاقیت تصویری و تجسمی
 پاسخ تشریحی

تعلیم و تربیت اسلامی پاسخ تشریحی


هوش و استعداد معلمی پاسخ تشریحی

پاسخ تشریحی کنکور منحصرا زبان اردیبهشت 1403

زبان تخصصی پاسخ تشریحی

تعلیم و تربیت اسلامی  پاسخ تشریحی

هوش و استعداد معلمی پاسخ تشریحی