در این مطلب قصد دارم روش پیدا کردن شماره دوره و گروه با استفاده از آرایش الکترونی عناصر را برایتان آموزش بدهم.

گاهی در سوالات پیش می آید که آرایش الکترونی فشرده یا آرایش الکترونی لایه آخر یک عنصر مجهول داده میشود و از شما خواسته میشود که شماره دوره و گروه آنرا بدست آورید. در این حالت شما نیازی به دانستن عدد اتمی ندارید. بلکه با یک روش خیلی ساده و سریع میتوانید به تست جواب دهید.

برای تعیین شماره دوره فقط کافی است بزرگترین عدد n یا همان شماره لایه را پیدا کنید و آن شماره تناوب عنصر خواهد بود.

تناوب

برای یافتن شماره گروه به طور کلی میتواند 3 حالت پیش بیاید:

1-آرایش الکترونی لایه آخر به  s ختم شود: در این حالت شماره گروه مساوی با توان s خواهد بود که یک یا دو خواهد بود.

اس

شماره گروه این عنصر 2 است.

2-آرایش الکترونی لایه آخر به

(n-1)d,ns

ختم شود: در این حالت شماره گروه مساوی است با مجموع توانهای s و d

نیکلشماره گروه این عنصر 8+2=10 است

3-آرایش الکترونی به p ختم شود: در این حالت شماره گروه مساوی است با توان p به اضافه 12

اکسیژن

شماره گروه این عنصر 4+12=16 است.

دانلود اپلیکیشن اندروید کیمیا برای محاسبه استوکیومتری واکنشها

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

09149784128

مهندس عباس بهروز

کلاس آنلاین

رفع اشکال و حل تمرین

صفحه اینستاگرامی مهندس بهروز

joda1

تدریس خصوصی آنلاین شیمی

joda1

دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی و ریاضی 1400

مطالب مرتبط

g3

امواج الکترومغناطیس / شیمی دهم
اکسیدهای اسیدی و بازی فلز و نافلز شیمی دهم
ایزوتوپها
دانلود رایگان جزوه شیمی دهم
روش یافتن عدد اتمی با استفاده از شماره دوره و گروه