- دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیف سنج میتوانند از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون اطلاعات ارزشمندی به دست بیاورند.


- نشر: شیمیدانها فرآیندی را که در طی آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیسی گسیل میدارد، نشر میگویند.


- طیف نشری خطی یک فلز: اگر نور نشر شده از یک ترکیب شامل آن فلز در شعله را از یک منشور عبور دهیم، الگویی به دست می آید که به آن طیف نشری خطی میگویند. مثلا طیف نشری خطی لیتیم شامل چهار خط رنگی یا طول موج است.


- هر فلز طیف نشری خطی ویژه خود را داشته و مانند اثر انگشت میتوان از آن برای شناسایی فلز استفاده کرد

teyf

نشر نور

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

g8

جهت ثبت نام در کلاس آنلاین شیمی مهندس بهروز اینجا کلیک کنید.

g8

دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی و ریاضی 1400

tablig

مطالب مرتبط

g3

امواج الکترومغناطیس / شیمی دهم
روند تشکیل عناصر
دانلود اپلیکیشن کیمیا
دانلود رایگان جزوه شیمی دهم
اکسیدهای اسیدی و بازی فلز و نافلز شیمی دهم
انحلال پذیری شیمی دهم