یک روش ساده برای تعیین شماره دوره و گروه عناصر، با داشتن عدد اتمی، استفاده از گروه عناصر نجیب است.

18در این روش نیاز است که عناصر گروه 18 را به ترتیب و همراه با عدد اتمی آنها حفظ نمایید.

درواقع این گروه شاخصی برای شناسایی شماره گروه و تناوب سایر گروهها خواهد بود.

اکنون با یک مثال این روش را توضیح میدهیم. فرض کنید میخواهیم شماره دوره و گروه یک عنصر با عدد اتمی 25 را پیدا کنیم. عدد اتمی این عنصر از آرگون (18) گذشته و هنوز به کریپتون (36) نرسیده است. پس همدوره کریپتون بوده و در تناوب چهارم قرار دارد. برای یافتن شماره گروه کافی است عدد اتمی آنرا منهای عدد اتمی گاز نجیب ماقبل یعنی آرگون نمایید. 25 منهای 18 مساوی است با 7. که شماره گروه عنصر مورد نظر است.

توجه داشته باشید که این روش فقط برای عناصری با عدد اتمی 19 تا 57 صادق است و برای سایر عناصر درست جواب نمیدهد.

دانلود اپلیکیشن اندروید کیمیا برای موازنه واکنشها

دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی و ریاضی 1400

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

09149784128

مهندس عباس بهروز

کلاس آنلاین

رفع اشکال و حل تمرین

g2

ثبت نام در کلاس آنلاین شیمی

g2

tablig

صفحه اینستاگرامی مهندس بهروز

مطالب مرتبط

g3

امواج الکترومغناطیس / شیمی دهم
فرمول رابطه ثابت یونش با غلظت و درجه یونش
ایزوتوپها
دانلود رایگان جزوه شیمی دهم
اکسیدهای اسیدی و بازی فلز و نافلز شیمی دهم