در شیمی علوم نهم دبیرستان برای تعیین شماره گروه (ستون) عناصر با عدد اتمی یک تا 18 به این صورت عمل میکنیم:

ابتدا ساختار الکترونی عنصر را رسم میکنیم.

اگر عنصر در لایه آخر یا همان لایه ظرفیت خود فقط یک یا دو الکترون داشته باشد، این عنصر در گروه یک یا دو قرار دارد.

مثال1:سدیمسدیم دارای یک الکترون در لایه ظرفیت خود است. پس در گروه (ستون) اول قرار دارد.

مثال 2: کلسیم کلسیم دارای دو الکترون در لایه ظرفیت خود است. پس در گروه دوم قرار دارد.

برای عناصری که در لایه ظرفیت خود 3 تا 8 الکترون دارند، تعداد الکترونهای ظرفیت را بعلاوه 10 میکنیم تا شماره گروه بدست آید.

مثال3: سیلیس عنصر سیلیسیم دارای 4 الکترون در لایه ظرفیت خود است پس آنرا بعلاوه 10 میکنیم تا عدد 14 بدست آید که مساوی با شماره گروه آن است.

مثال 4: نیتروژنعنصر نیتروژن دارای 5 الکترون در لایه ظرفیت خود است پس آنرا بعلاوه 10 میکنیم تا عدد 15 بدست آید که مساوی با شماره گروه آن است.

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

دانلود کهکشان

09149784128

مهندس عباس بهروز

عضو بنیاد ملی نخبگان

کلاس آنلاین

رفع اشکال و حل تمرین

joda1

ثبت نام در کلاس آنلاین شیمی

joda1

مطالب مرتبط

g3

امواج الکترومغناطیس / شیمی دهم
فرمول رابطه ثابت یونش با غلظت و درجه یونش
دانلود اپلیکیشن اندروید کیمیا
دانلود رایگان جزوه شیمی دهم
جدول تناوبی (دوره ای) عناصر
روشهای شناسایی ترکیبات قطبی و ناقطبی