گاهی در سوالات و تست های کنکور با دادن شماره گروه (ستون) و دوره (تناوب) عنصر از دانش آموز خواسته میشود عدد اتمی آن عنصر را پیدا کنند.

در نگاه اول این کار مشکل به نظر میرسد و بسیاری از دانش آموزان را به زحمت می اندازد.

اما من در این مطلب میخواهم روشی ساده و منحصر بفرد به شما آموزش دهم که در هیچ جای دیگری پیدا نمیکنید.

برای استفاده از این روش ابتکاری شما حتما باید گروه گازهای نجیب را به همراه عدد اتمی و شماره تناوب آنها را از حفظ باشید.

18با چند مثال این روش را شرح خواهم داد تا بهتر یاد بگیرید.

آرامبرای عناصر موجود در تناوب دوم و سوم کافی است عدد یکان شماره گروه را با عدد اتمی گاز نجیب ماقبل جمع کنید تا عدد اتمی بدست آید.

tablig

فرض کنید عنصری در تناوب سوم و گروه 13 قرار دارد. یکان شماره گروه 3 است و عدد اتمی گاز نجیب ماقبل آن یعنی آرگون هم 10 است که با جمع کردن 3 با 10 عدد 13 بدست می آید که عدد اتمی آن عنصر است.

در مثال دیگر فرض کنید عنصری در تناوب دوم و گروه 15 قرار دارد. یکان شماره گروه عدد 5 است که با عدد اتمی هلیوم (2) جمع میشود و عدد 7 یعنی عدد اتمی آن بدست می آید.

آرامبرای عناصر موجود در تناوب چهارم و پنجم روش کار کمی متفاوت است. با داشتن شماره تناوب میتوان به گاز نجیب ماقبل عنصر پی برد و فقط کافی است شماره گروه عنصر مورد نظر را با عدد اتمی گاز نجیب ماقبل جمع کنیم تا عدد اتمی آن بدست آید.

با یک مثال روش ملموس تر میشود. عنصر نقره Ag که در تناوب پنجم و گروه یازده قرار دارد، گاز نجیب ماقبلش کریپتون (36) است. که با جمع کردن عدد 36 و 11 به عدد 47 میرسیم که عدد اتمی نقره است.

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

g5

ثبت نام در کلاس آنلاین شیمی مهندس بهروز

g5

مطالب مرتبط

g3

امواج الکترومغناطیس / شیمی دهم
آموزش نامگذاری ترکیبات یونی و مولکولی
دانلود اپلیکیشن کیمیا برای استوکیومتری
اکسیدهای اسیدی و بازی فلز و نافلز شیمی دهم
تعیین شماره دوره و گروه با استفاده از عدد اتمی
روشهای شناسایی ترکیبات قطبی و ناقطبی