همانطور که میدانید نوشتن آرایش الکترونی فشرده برای کنکور و شیمی دبیرستان بسیار لازم و ضروری است. روش معمول برای نوشتن آرایش الکترونی فشرده بسیار وقتگیر و پیچیده است.

در این مطلب قصد دارم یک روش ساده و سریع برای نوشتن آرایش الکترونی فشرده عناصر به شما آموزش بدهم.

اگر گروه عناصر گازهای نجیب را به ترتیب و همراه با عدد اتمی و شماره تناوب آنها را به خوبی حفظ کرده باشید با استفاده از جدول بالا به راحتی قادر به نوشتن آرایش الکترونی فشرده خواهید بود.

اگر عدد اتمی یک عنصر را داشته باشیم، گاز نجیب ماقبل آنرا شناسایی کرده و بعد طبق جدول آرایش الکترونی را مینویسیم. سپس عدد اتمی آنرا منهای عدد اتمی گاز نجیب کرده تعداد الکترونهای بدست آمده را به ترتیب در زیرلایه های بدست آمده پر میکنیم.

به عنوان مثال اگر عدد اتمی عنصری 31 باشد در تناوب چهارم قرار دارد و گاز نجیب ماقبل آن آرگون است. در جدول تصویر بالا ردیف آرگون را پیدا کرده و زیرلایه ها را مینویسیم:

[Ar] 4s 3d 4p

31-18=13

[Ar] 4s2 3d10 4p1

[Ar] 3d10 4s2 4p1

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp

دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی و ریاضی 1400

اکسیدهای اسیدی و بازی فلز و نافلز شیمی دهم

tablig