تدریس خصوصی آنلاین| استاد آنلاین

آموزش آنلاین دروس دبیرستان و دانشگاه

۲ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

انحلال پذیری گازها در آب

گازها به میزان اندکی در مایعات حل شده و محلول ایجاد میکنند.
- عوامل موثر بر انحلالپذیری گازها در آب:
1) قطبی بودن گاز: مولکول آب گشتاور دوقطبی بالایی دارد و از آنجایی که شبیه، شبیه را در خود حل میکند، هر چه مولکول گاز قطبیتر باشد، انحلال آن در آب بیشتر است. همچنین انحلالپذیری گازهایی نظیر NH3 است که توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول آب را دارند بیشتر از گازهایی نظیر   CO2 که از این خاصیت برخوردار نیستند.
2) جرم و حجم مولکولهای گاز: با افزایش جرم و حجم یک گاز، انحلالپذیری آن در آب افزایش مییابد.

ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آموزش آنلاین
آموزش آنلاین
روشهای شناسایی ترکیبات قطبی و ناقطبی

روشهای شناسایی ترکیبات قطبی و ناقطبی

مولکولهای دو اتمی هم نام یا جور هسته (با فرمول عمومی A2) ناقطبی اند. (N2 , O2 , Br2)

مولکولهای دو اتمی غیر هم نام یا ناجور هسته (با فرمول عمومی AB) قطبی اند. (HCl , NO, CO)

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آموزش آنلاین