در این مطلب میخواهم چند فرمول مهم از شیمی دوازدهم را برای شما آموزش بدهم که در سوالات کنکور بسیار مفید خواهد بود.

شما با مفاهیم غلظت، ثابت یونش و درجه یونش آشنا هستید. اما باید رابطه بین آنها را نیز یاد بگیرید تا بتوانید به تست های مربوط به آنها جواب دهید.

formul1فرمولی که در بالا مشاهده میکنید رابطه بین ثابت یونش(Ka) غلظت(M) و درجه یونش(α) یک اسید یا باز ضعیف را نشان میدهد. که با معلوم بودن دو پارامتر، میتوان پارامتر سوم را پیدا کرد.

فرمول کاربردی دیگری که میخواهم معرفی کنم، رابطه بین غلظت یون هیدرونیوم [+H] ، غلظت اسید تک پروتون دار ضعیف(M)، ثابت یونش(Ka) و درجه یونش(α) را نشان میدهد.

formul2

نکته: در سوالاتی که مقدار درجه یونش(α) کوچکتر از 0.05 باشد و یا ثابت یونش(Ka) کوچکتر یا مساوی 4-10 باشد و یا در متن سوال به تقریبی بودن پاسخ تاکید شده باشد، میتوان از α در برابر یک صرفه نظر کرد و رابطه 1 منهای α را مساوی یک در نظر گرفت و روابط بالا به صورت زیر ساده خواهند شد:

formul3

دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور تجربی و ریاضی 1400

صفحه اینستاگرامی مهندس بهروز

joda1

ثبت نام در کلاس آنلاین شیمی مهندس بهروز

joda1

tablig