برقراری ارتباط بین اساتید، دانشجویان و دانش آموزان

برگزار کننده دوره های آموزشی و پژوهشی آنلاین و حضوری مختلف در رشته های شیمی، فیزیک، زیست شناسی، هوا -فضا (ساخت هواپیمای مدل)، نانوتکنولوژی، رباتیک