آرگون و کاربردهای آن
- گازی نجیب، بیرنگ، بی بو و غیرسمی است.
- واژه آرگون به معنای تنبل است، زیرا این گاز واکنش پذیری بسیار ناچیزی داشته و در عمل واکنش ناپذیر است.


- کاربردهای آرگون:

  • به عنوان محیط بی اثر در جوشکاری و برش فلزها 
  • ساخت لامپ های رشته ای (به دلیل عدم واکنش با رشته ملتهب درون لامپ حتی در دماهای بالا)
  • استفاده در فضای میان پنجره های چند جداره به دلیل رسانایی گرمایی پایین

مهندس عباس بهروز

مدرس شیمی

کنکور و تقویتی

تدریس خصوصی

09149784128

↓برای پیام در واتساپ لمس کن↓

whatsapp